Omdenkers sinds 1989

Stap voor stap groeide Ecoo doorheen de jaren van een reconversieproject tot een koploper van de circulaire economie.

In de jaren 80 sloten de laatste mijnen in Limburg. Om werkgelegenheid te behouden en technologische kennis te borgen, werden verschillende reconversieprojecten opgestart. In die periode heerste de consumptiemaatschappij die zorgde voor een groeiende afvalberg door het toenemend aantal plastic verpakkingen. Tegelijkertijd was er een verhoogd ecologisch bewustzijn. De oplossing volgens de oprichters van Ecoo: burgers leren hun huishoudelijk plastic afval te sorteren en deze vervolgens recycleren.

Stad Hasselt als pilootproject

In 1989 begon de bouw van de eerste recyclagelijn en de Stad Hasselt zamelde gedurende enkele jaren hun plastic afval in. Wanneer er voldoende verzameld was, werden de eerste testen gedaan. Gaandeweg werd de inzameling van de huishoudelijke restplastics uitgebreid naar de hele province en werd de recyclagetechnologie verder ontwikkeld.

Van Beringen naar Houthalen

De inzameling van huishoudelijke restplastics breidde zich gestaag uit buiten tot buiten de Limburgse grenzen. De beschikbare recyclagecapaciteit diende uitgebreid te worden en de verhuis naar de huidige site in Houthalen was een feit in 2000. Vanaf dan werd de recyclagecapaciteit opgetrokken naar 5000 ton per jaar door de bouw van volwaardige recyclagelijn. In 2010 werd de maximale recyclagecapaciteit van 10 000 ton bereikt en werd er  een tweede recyclagelijn gebouwd waardoor de capaciteit verhoogde tot 22 000 ton per jaar.

Roze, groene of blauwe zak?

Meer en meer intercommunales besloten de huishoudelijke restplastics apart in te zamelen. Op die manier verminderde het volume van het restafval en kon er meer plastic afval gerecycleerd worden. Ze voerden elk hun eigen systeem in. In regio Leuven werd de roze zak in het leven geroepen, IOK in regio Kempen voerde de groene zak in.

Nationale inzameling van huishoudelijke restplastics

In 2019 werd de nieuwe blauwe zak ingevoerd. Vanaf dan mogen alle huishoudelijke restplastics hierin gesorteerd worden. Op die manier wordt er 8 kilogram restafval gered van de verbrandingsoven en vanaf dan extra gerecycleerd. Op de site in Houthalen wordt een derde waslijn gebouwd & de recyclagecapaciteit evolueert naar 30 000 ton.

Meer over de nieuwe blauwe zak

Back to the roots

Door de invoering van de nieuwe blauwe zak breiden we opnieuw uit! Vanaf 2022 gaan we terug naar waar het allemaal begon. Waar we in Houthalen de gemengde restplastics verwerken tot tuinproducten, gaan we in Beringen een niveau hoger. Op deze tweede site starten met PE folie tot folie reyclage. Van jouw folieverpakkingen maken we opnieuw folietoepassingen zoals vuilniszakken. Een niveau hoger dan in Houthalen, een stap verder richting circulariteit. De kwaliteit van de gerecycleerde grondstoffen benadert die van virgin plastics.

Een open systeem van omdenkers

Een duurzame toekomst creëren, dat doe je niet alleen. Een ecosysteem dat ons in verantwoordelijkheid verbindt, gebaseerd op partnerships die elkaar versterken en gedeelde kennis die ons verder brengt. Dat is hoe wij het voortouw nemen in de circulaire economie.

Met omdenken als basis. Van gegeven naar oplossing dus. Van feit naar mogelijkheid. Product, wordt grondstof, wordt product, wordt grondstof. Zo veranderen wij vandaag het perspectief en maken we de cirkel opnieuw rond.