Is Agglomeraat volledig recycleerbaar?

Agglomeraat werd gemaakt uit 100% huishoudelijke restplastics en kan na gebruik opnieuw gerecycleerd worden.

Ja, de grondstof werd gemaakt uit 100% huishoudelijke restplastics en kan na gebruik opnieuw gerecycleerd worden.