Waarin verschilt de Ecoo korrel (regranulaat) met virgin plastics?

Bij Ecoo korrel worden er geen ‘nieuwe’ plastics toegevoegd aan het productieproces, wat bij virgin plastics wel het geval is.

Deze grondstof werd gemaakt uit botervlootjes, yoghurtpotjes en ander huishoudelijk restplastic dat gerecycleerd werd. Daarbij worden er geen ‘nieuwe’ plastics toegevoegd aan het productieproces, wat bij virgin plastics wel het geval is. Ook de eigenschappen ervan zijn lichtjes verschillend, wat we graag toelichten in een eerste kennismakingsgesprek.