Is bij een compostbak een dakje noodzakelijk?

Is bij een compostbak een dakje noodzakelijk? Is het apart verkrijgbaar?

Het dakje is een optie voor de afdekking van de Ecoo compostbak.

Het bestaat uit losse gootvormige profielen die lichtjes hellend bovenop de bak liggen.
Het laat de rijpe compost nog voldoende ademen en voert de regen toch grotendeels af.
Een gunstige vocht- en zuurstofhuishouding bepalen immers een goede compostering.

Het dakje is afzonderlijk verkrijgbaar.