Wat houdt de uitzonderingsregel conform Artikel 2.7.D van de REACH-wetgeving in?

Artikel 2.7.D van de REACH-wetgeving biedt een uitzonderingsregel voor gerecycleerde grondstoffen. Dit betekent dat onze producten niet opnieuw geregistreerd hoeven te worden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), mits ze voldoen aan bepaalde voorwaarden.