Wat is de missie van Ecoo?

Wat is de missie van Ecoo?

Een duurzame plek geven aan restplastic. Daarvoor kijken we er anders naar en denken we het om tot iets nieuws. Een grondstof.

Om dit te kunnen doen, innoveren we in de manier waarop we recycleren, produceren en co-creëren. Door ook andere omdenkers uit te nodigen deel uit te maken van onze missie.