Zijn Ecoo materialen veilig voor het milieu?

Zijn Ecoo materialen veilig voor het milieu? Ecoo materialen zijn volkomen veilig voor mens en milieu.

Ecoo materialen zijn volkomen veilig voor mens en milieu.

Ze worden reeds tientallen jaren succesvol toegepast door tal van tevreden gebruikers in binnen- en buitenland en zijn 100% veilig. Zo groeien in de natuur kruiden, groenten en andere beplanting welig tot tegen de Ecolat of Ecoplanc afboordingen en zien we o.a. dat in een Ecoo compostbak het composteringsproces niet verstoord wordt.

Het gerecycleerd plastic van Ecoo voldoet aan de strenge Europese Speelgoedrichtlijn en werd op veiligheid getest door diverse officiële onderzoeksinstellingen.

De specifieke informatie hierover vind je terug in de fiche ‘Materiaaleigenschappen’ (Punt 12. Speelgoedrichtlijn). De diverse officiële onderzoeksrapporten zijn raadpleegbaar in onze kantoren.

De Ecoo materialen zijn gemaakt uit een mix van jouw 100% huishoudelijke restplastics. Dit zijn o.a. de verpakkingsfolies, yoghurtpotjes, botervlootjes, charcuterieverpakkingen, kruidenbakjes enz. die vandaag door burgers worden gesorteerd in de PMD zak. Al deze kunststoffen voldoen aan de strengste eisen. Bovendien worden eventuele schadelijke stoffen uit het proces verwijderd door de intensieve wassing bij de verwerking van de gemengde plastics.

De ‘Sorteerregels voor gemengde plastics’ geven een overzicht van de restplastics die Ecoo aanvaardt. Dit naar het voorbeeld van de inzameling via de roze zak in Vlaanderen (België).

Vanaf 2021 mogen alle huishoudelijke restplastics in de nieuwe PMD zak. Deze gaan dan naar de sorteercentra en de restplastics/gemengde fracties komen rechtstreeks naar het Ecoo verweringscentrum.